Skip to main content

Stille ruimte

Ons pijncentrum heeft sinds kort een stille ruimte op de dagzaal!

In de stille ruimte worden gsm's en laptops aan de kant gelegd zodat de patiënt zijn behandeling in een optimale situatie kan krijgen.