Skip to main content
Samen met hetzelfde doel

MPC Traject.

MPC staat voor Multidisciplinair Pijn Centrum. Naast pijnartsen, verpleegkundigen en secretaressen beschikt ons pijncentrum ook over een kinesiste, een ergotherapeute en een psychologe.

Biopsychosociale visie

Visie en doel MPC.

Het MPC team hanteert een biopsychosociale visie. Hierbij worden de klachten van de patiënt verklaard als een samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren. Het pijnprobleem van de patiënt zal dus vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden. Zowel aspecten van de pijn, alsook emoties, gedachten, levensstijl, slaap, … zullen bevraagd worden.

Het doel van het multidisciplinaire traject is om de patiënt zo goed en onafhankelijk mogelijk te leren omgaan met de klachten en te werken aan een betere toekomst, ondanks de aanwezige pijn.

Samen

Werking MPC.

Wanneer de pijnarts denkt dat de patiënt gebaat zal zijn met een multidisciplinaire aanpak, wordt een intakegesprek gepland bij de 3 therapeuten van het MPC. Elke week is er een multidisciplinair overleg waarbij zowel de kinesiste, psychologe, ergotherapeute als de behandelende pijnarts aanwezig zijn.

Samen bespreken zij de nieuwe intake patiënten van de voorbije week en stellen ze een persoonlijk therapieplan op. Tijdens de volgende consultatie bij de pijnarts zal dit therapieplan voorgesteld worden aan de patiënt.

Een biopsychosociale aanpak berust op een team van gezondheidsmedewerkers die samen aan het pijnprobleem gaan werken.

Opties

Behandel­mogelijkheden.

Binnen het multidisciplinaire traject zijn er verschillende behandelmogelijkheden.