Skip to main content
Voor patiënten en zorgverleners

Informatie.

Heeft u vragen over het verloop van een eerste consultatie, medicatie, doorverwijzing, en meer?

Op deze pagina kan u specifieke informatie voor patiënten en / of zorgverleners terugvinden.

Vraag en antwoord

Veel gestelde vragen.
Hoe verloopt een eerste consultatie?

Nadat u een eerste afspraak heeft gemaakt via het secretariaat van ons pijncentrum, bezorgen wij u een vragenlijst online of op papier om in te vullen. Indien u deze op papier kreeg, gelieve ze ingevuld mee te brengen op uw eerste raadpleging.

Tijdens die eerste consultatie wordt u meestal eerst gezien door een pijnverpleegkundige die uw medisch elektronisch dossier samen met u opmaakt voor de arts. Nadien wordt u gezien door de arts en worden uw pijnklachten uitvoerig besproken en bekijken we samen met u welke behandeling er kunnen opgestart worden.

Hoelang ben ik arbeidsongeschikt na een behandeling?

In Pijncentrum.Gent wordt enkel arbeidsongeschiktheid voorgeschreven na het uitvoeren van een behandeling. Er wordt een attest gemaakt voor de dag van de behandeling, voor sommige interventies ook voor de dag erop volgend. Indien je hiervoor specifieke formulieren van je werk hebt, gelieve deze mee te brengen op de dag van de behandeling zodat wij deze onmiddellijk kunnen invullen.

Voor het uitschrijven van langere periodes arbeidsongeschiktheid verwijzen we naar de huisarts of de verwijzende specialist.

Wat moet ik doen als ik bloedverdunners neem?

Voor een behandeling in ons pijncentrum dienen (de meeste) bloedverdunners gestopt te worden. Als je bloedverdunners inneemt, moet u dit op de consultatie of bij het inplannen van de behandeling melden. Aspirine mag doorgenomen worden. Andere bloedverdunners moeten een aantal dagen gestopt worden. Volg het advies dat u gegeven wordt nauwgezet op.

Ik ben (misschien) zwanger : mag ik een behandeling ondergaan?
Indien er een kans bestaat dat je zwanger bent, of indien je zwanger bent, moet je dit steeds vooraf melden aan de (pijn)verpleegkundige of de arts. Bepaalde behandelingen vereisen immers Röntgenstralen die schadelijk zijn voor je ongeboren kind. In dit geval stellen we een aangepast pijnbeleid op.
Ik ben allergisch aan bepaalde medicatie, ontsmetting, contrastvloeistof... ? Moet ik dit melden?
Bent u overgevoelig voor latex, jodium, pleisters, contrast-of verdovingsvloeistof, meld dit aan de (pijn)verpleegkundige of de arts.
Kan ik na mijn behandeling met de auto rijden?
U mag de dag van de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer. Dit betekent dat je niet zelf met de wagen naar huis mag rijden. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen na de behandeling.
Moet ik nuchter zijn voor de behandeling?
Voor de behandeling hoef je NIET nuchter te zijn (tenzij expliciet vermeld). We raden je aan om geen zware maaltijden te nuttigen voor de behandeling.
Mag ik mijn thuismedicatie innemen voor een behandeling?
Thuismedicatie en pijnstillers mogen ingenomen worden zoals gewoonlijk met uitzondering van uw bloedverdunners.
Waar moet ik opletten als ik diabetespatiënt ben?
De dag van de behandeling neem je je thuismedicatie in zoals gewoonlijk met uitzondering van je bloedverdunners. Je hoeft niet nuchter te zijn, dus indien je suikerspiegel aan de lage kant is, mag je suikers innemen. Bij heel wat behandelingen in ons pijncentrum wordt cortisone gebruikt. Het is geweten dat cortisone de suikerspiegel kan verhogen. Daarom wordt de eerste dagen na de behandeling een nauwgezette bloedsuikercontrole gevraagd. Bij te sterke en/of te langdurige bloedsuikerschommelingen neem je contact op met je huisarts.
Moet ik een doorverwijzing hebben om op consultatie te kunnen gaan?
Er wordt bij voorkeur naar ons pijncentrum doorverwezen door uw huisarts of een geneesheer-specialist. U kan ook een afspraak maken zonder doorverwijzing.

Professionals

Zorgverleners.
Hoe kan ik doorverwijzen?

Je stelt zelf de diagnose en vraagt een specifieke behandeling aan. Dit kan zowel voor een epidurale/transforaminale infiltratie, een facetinfiltratie of een proefblokkade van de zenuwen of facetgewrichten zijn. Vermeld indien mogelijk het bewuste niveau en de correcte zijde (links, rechts of bilateraal) en hoeveel keer ( éénmalig of tweemaal of driemaal) je wenst dat de behandeling plaatsvindt. De patiënt komt na de ingestelde behandeling(en) bij jou voor evaluatie.

Mocht je moeilijkheden ondervinden om een diagnose te stellen, of bij twijfel wat de beste behandeling is voor jouw patiënt, kan best eerst een consultatie gepland worden. Indien mogelijk kan je zorgen voor bijkomende onderzoeken.

Belangrijk is dat de patiënt hiervoor de reeds uitgevoerde onderzoeken, zoals CT, NMR, Botscan, EMG, enz. meebrengt. Zodoende kunnen wij op basis van een anamnese, een klinisch onderzoek en met behulp van technische onderzoeken een behandeling (zowel medicamenteus als niet medicamenteus) voorstellen.

Bloedverdunners

Download de richtlijnen in PDF vorm.

Praktische informatie
Belangrijk om weten is dat de patiënten niet nuchter hoeven te zijn, tenzij dit expliciet anders vermeld werd. Patiënten die een behandeling zullen ondergaan, dienen vergezeld te worden van een chauffeur, omwille van medico-legale redenen.