Skip to main content

Complexe klachten

Spine Unit.
De Spine Unit is een team van artsen dat samenwerkt rond aandoeningen van de wervelkolom.

Functie

Wat doet de Spine Unit?

Het team van de Spine Unit zorgt ervoor dat patiënten met complexe rug- en nekklachten behandeld worden op de best mogelijke manier en via een uniform beleid binnen ons ziekenhuis.

Sinds 2011 is er 2-maandelijks een overleg tussen de artsen van ons pijncentrum, fysische geneeskunde, neurochirurgie en orthopedie. Hier wordt de patiënt door het ganse team gezien en onderzocht. De partner van de patiënt is ook welkom op deze bespreking. Nadien worden de onderzoeken en resultaten met de patiënt besproken. Dit overleg gaat door in de lokalen van ons pijncentrum, straat 79.

Overlegmoment

Wat is een Multidisciplinair Spine Consult (MSC)?

Het Multidisciplinair Spine Consult is een overlegmoment waarop de patiënt wordt besproken door artsen van verschillende disciplines, namelijk fysische geneeskunde, neurochirurgie, orthopedie en het pijncentrum. De patiënt kan uitgenodigd worden hierbij aanwezig te zijn, maar het overleg kan ook  plaatsvinden zonder aanwezigheid van de patiënt.

Pijnklachten in de nek, de middenrug of de lage rug die al dan niet gepaard gaan met een uitstraling naar de ledematen hebben een belangrijke impact op de levenskwaliteit van patiënten. Het MSC engageert zich om een goed gemotiveerd behandelingsplan op te stellen met doelstellingen op korte en lange termijn. Hierbij levert elke discipline een meerwaarde aan vanuit haar invalshoek. Er wordt rekening gehouden met de psychologische, sociale en arbeidscontext. 

Op het MSC worden alle beschikbare medische gegevens met betrekking tot het probleem bekeken. Er wordt een voorstel aangaande arbeidsgeschiktheid of arbeidsaanpassingen  gemaakt.  Van dit overleg wordt steeds een schriftelijk verslag gemaakt.

Een MSC kan plaatsvinden zonder aanwezigheid van de patiënt als in de 120 dagen voorafgaand aan het MSC de patiënt onderzocht werd door minstens één deelnemer van een chirurgische (neurochirurgie/orthopedie) en één deelnemer van een niet-chirurgische specialisme (fysische geneeskunde/pijncentrum). Als de patiënt wel aanwezig is op het MSC, volstaat één voorafgaande consulatie bij één van de deelnemende disciplines, in de 120 dagen voorafgaand aan het MSC. Een MSC wordt steeds schriftelijk aangevraagd door de behandelende arts of huisarts.

Wanneer

Welke indicaties komen in aanmerking voor een MSC?

  • Patiënten met chronische nekpijn of rugpijn waarbij er een chirurgische behandeling overwogen wordt. 
  • Wanneer er een lumbale fusie op meer dan twee niveaus overwogen wordt bij een degeneratieve pathologie (artrose).
  • Bij een revisie-ingreep op hetzelfde niveau omwille van degeneratieve pathologie langs dezelfde kant en langs dezelfde toegangsweg.
  • Chronische rugpijn die op invaliderende wijze blijft bestaan en waarbij na 6 maanden conservatieve en revalidatie therapie onvoldoende effect bekomen wordt.
  • Radiculopathie die op invaliderende wijze langer dan 6 maanden blijft bestaan ondanks niet chirurgische therapie.
  • Chronische nekpijn of rugpijn met of zonder brachialgie/ischialgie voorafgaand aan een vierde therapeutische interventionele pijnbehandeling binnen de 12 maanden.
  • In geval van indicatoren die wijzen op een verhoogd risico op een ongunstige prognose en waarbij chirurgische behandeling overwogen wordt.
  • Patiënten waar neuromodulatie overwogen wordt.
  • Patiënten waar percutane vertebro-/kyfoplastie overwogen wordt met uitzondering van oncologische indicatie.