Skip to main content

Dr. Emma Demeulenaere

De huisarts in opleiding (HAIO) is een gediplomeerd arts die zich drie jaar specialiseert in de huisartsengeneeskunde. Tijdens het tweede specialisatiejaar moet de HAIO een opleiding van zes maanden volgen in het ziekenhuis. Ons pijncentrum is één van de erkende opleidingsplaatsen waar ze drie maanden opleiding kunnen volgen. De huisarts in opleiding doet enkel consultaties, hij/zij mag geen infiltraties uitvoeren.

De HAIO staat altijd onder supervisie van één van de twee vaste pijnartsen. Hij/zij werkt aan dezelfde tarieven als onze pijnartsen.