Skip to main content
Behandeling met Qutenza® huidpleister
De behandeling is bedoeld voor volwassenen met zenuwpijn aan de buitenzijde van het lichaam.

Capsaïcine

Wat is een Qutenza® huidpleister?

De behandeling is bedoeld voor volwassenen met zenuwpijn aan de buitenzijde van het lichaam. Dit wordt ook wel perifere neuropathische pijn genoemd. De Qutenza®-huidpleister kan alleen of in combinatie met andere pijnstillende medicatie toegepast worden. Het werkende bestanddeel van de pleister is een hoge concentratie Capsaïcine die door de huid heen wordt opgenomen. Capsaïcine komt voor in planten zoals de paprika en de Spaanse peper. Capsaïcine activeert bepaalde nociceptoren in de huid (= pijnprikkelontvangers) die zich dan terugtrekken, waardoor langdurig (3 maanden of meer) geen pijnprikkels meer worden doorgegeven aan het centrale zenuwstelsel. U ervaart daardoor minder pijn.

Na 3 maanden hebben de nociceptoren zich weer hersteld, wat inhoudt dat de pijnklachten gedeeltelijk of geheel terugkomen. Wanneer er gedurende 3 maanden duidelijke pijnmindering is opgetreden, kan de behandeling herhaald worden.

Eerst te doen

Voorbereiding.
 • De behandeling gebeurt tijdens een korte dagopname.
 • Thuis mag u op de dag van de behandeling eten en drinken zoals gewoonlijk.
 • Thuismedicatie en pijnstillers mogen ingenomen worden zoals gewoonlijk. Ook bloedverdunners neemt u door zoals gewoonlijk.
 • U hoeft geen nachtkledij of toiletgerief mee te brengen.
 • U mag de dag van de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen na de behandeling.
 • In de dagzaal en tijdens de behandeling mag er geen bezoek bij u blijven. Uw begeleider kan intussen in de lounge of de cafetaria verblijven (gelijkvloers).
 • Indien u op de dag van de behandeling koorts heeft of ziek bent, neem dan contact op met het secretariaat van het pijncentrum op het nummer 09 224 50 19.
 • Indien u zwanger bent of een vermoeden daarvan heeft kan de behandeling niet doorgaan.
 • Bent u overgevoelig voor latex, pleisters of verdovingsvloeistof, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • Uw kledij en persoonlijke spullen worden opgeborgen in een koffer aan het voeteneinde van uw bed. De koffer blijft bij u. Breng zo weinig mogelijk spullen mee en vermijd grote handtassen zodat alles in de koffer past.
 • Indien echt nodig kan u ook gebruik maken van een locker. Hiervoor heeft u een muntstuk van 1 euro of 2 euro nodig.

In het ziekenhuis

Inschrijving en opname.

In de inkom van campus Sint-Lucas (straat 60, vlak naast het onthaal) schrijft u zich met uw identiteitskaart in voor een dagopname pijncentrum. Volg de wegwijzers aan het plafond naar straat 79 (Blok W, eerste verdieping). Scan uw QR-code ter hoogte van wachtzaal A en neem plaats in wachtzaal A.

Een verpleegkundige van het dagziekenhuis komt u halen uit de wachtzaal. In een afgescheiden opnamelokaal worden samen met u alle medisch relevante zaken overlopen. Vervolgens krijgt u een bed met koffer toegewezen in de opnamezaal. Omwille van praktische redenen kan hier geen bezoek bij u blijven.

Er wordt een waakinfuus geprikt waarlangs er medicatie kan toegediend worden tijdens of vlak na de behandeling.

Tijdens uw verblijf

De behandeling.

De verpleegkundige vraagt u om de kleding te verwijderen ter hoogte van het pijngebied en plaatst het infuus in een ader. De huid wordt geïnspecteerd op wondjes en/of irritatie, waarna het pijngebied wordt afgetekend. Het teveel aan haar in het pijngebied wordt met de tondeuse of schaar verwijderd, zodat de pleister goed contact kan maken met de huid.

De Qutenza®-huidpleister wordt vervolgens zorgvuldig aangebracht. De pleister zal maximaal 1 uur ter plaatse blijven (op de voetzool 30 minuten). Zo nodig wordt gekoeld met een verkoelende gel.

Hierna wordt de Qutenza®-huidpleister voorzichtig verwijderd en wordt de huid gereinigd met een gekoelde speciale crème. De huid zal nogmaals gewassen worden met water en zeep.

Nadien wordt gekoeld met een verkoelende gel (Cold Pack) uit de ijskast. Gedurende de volledige behandeling wordt u continue gemonitord. Uw polsslag, het zuurstofgehalte in uw bloed en uw bloeddruk worden goed in de gaten gehouden. Qutenza® kan roodheid, branderigheid en pijn op het behandelgebied veroorzaken. Dit is niet ongewoon.

Er kan via uw infuus een (kortwerkende) pijnstillende medicatie gegeven worden voor en/of tijdens uw behandeling. Raak het behandelgebied zo min mogelijk aan bij de voorbereiding, evenals tijdens en na het aanbrengen van de huidpleister.

Terug thuis

Na de behandeling.

Het behandelde gebied kan enkele dagen gevoelig zijn voor warmte. Let op met een warme douche/bad, flinke inspanningen, enzovoort ...

Eventuele pijn ten gevolge van de behandeling is in het begin het hevigst en neemt doorgaans vanzelf af na enkele dagen. Het gebruik van een ijszak of Cold Pack kan dan verlichting geven. Zorg dat u van tevoren een koude pakking in huis heeft.

Als u zich goed voelt, kan u het ziekenhuis verlaten. De rest van de dag doet u het best wat rustig aan. Op de dag van uw behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg op voorhand zelf voor een begeleider of bezoldigd vervoer of neem het openbaar vervoer.

Toekomst

Wat te verwachten na de behandeling?

Pijnvermindering treedt gemiddeld na 7-14 dagen op (soms al na 2 dagen). Als de behandeling aanslaat kan er tot 12 weken pijnverlichting optreden.

Na 12 weken wordt de behandeling met Qutenza® herhaald.

Uitzonderlijk

Mogelijke neveneffecten.

De behandeling zal zorgvuldig worden uitgevoerd. Toch bestaat er een geringe kans op complicaties/bijwerkingen.

Bijwerkingen die het meest voorkomen zijn een voorbijgaand branderig gevoel op de plaats waar de Qutenza®-huidpleister heeft gezeten, pijn, roodheid van de huid en jeuk. Deze bijwerkingen eindigen vanzelf en zijn meestal licht tot matig van ernst.

Herhaling

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?
Na 3 maanden hebben de nociceptoren zich hersteld, wat inhoudt dat de pijnklachten gedeeltelijk of geheel terugkomen. Wanneer er gedurende 3 maanden duidelijke pijnmindering is opgetreden, kan de behandeling herhaald worden.