Skip to main content

Aanmelden en opvolgen

Neuro-Pain platform

Het Neuro-Pain platform (NPP) wordt gebruikt om:

  • Nieuwe patiënten die in aanmerking komen voor ruggenmergstimulatie aan te melden.
  • Patiënten die reeds geïmplanteerd zijn, op te volgen na het vervangen van de batterij, elektrode of extensiekabel.

Aanmelden en opvolgen

Toegang tot het platform

Uw pijnarts maakt uw elektronisch dossier aan in het Neuro-Pain platform via de link: https://www.neuro-pain.be. Hiervoor heeft uw pijnarts uw volledige naam, geboortedatum, rijksregisternummer en gsm-nummer nodig. Nadien kan u inloggen op het Neuro-Pain platform op verschillende manieren

  • Via itsme (de eenvoudigste manier)
  • Met een eID-kaartlezer
  • Met een beveiligingscode via e-mail
  • Met een beveiligingscode via een mobiele app
  • Met een Europees erkend inlogmiddel

Bij uw eerste gebruik van itsme ga je naar de volgende website: https://www.itsme.be . Kies voor de optie ‘Aan de slag met itsme’ Je itsme-account kan je aanmaken met je bankkaart en bankkaartlezer of je eID en eID-lezer. Eens je itsme account is aangemaakt, kan je inloggen op Neuro-Pain platform. Ga met uw computer naar de volgende links: https://www.neuro-pain.be. Bij het inloggen kiest u voor de optie ‘inloggen met eHealth’.

Aanmelden en opvolgen

Het traject tot definitieve ruggenmergstimulatie

Goede informatie

Informed consent

Bij de eerste toegang in het Neuro-Pain platform wordt er gevraagd om uw geïnformeerde toestemming te geven over het correct en volledig doorlopen van de procedure. Na het geven van deze toestemming kan de procedure tot het bekomen van een terugbetaling starten. De procedure is zodanig opgebouwd dat elke stap volledig dient te worden doorlopen alvorens naar een volgende stap te kunnen gaan. Dit betekent dat, zolang u geen toestemming hebt gegeven in het Neuro-Pain platform, de procedure tot het bekomen van een terugbetaling niet gestart kan worden.

Nadien kan uw arts verder met het invullen van uw dossier.

Goede informatie

Psychologische screening

Het is noodzakelijk dat patiënten die in aanmerking komen voor een proefbehandeling tweemaal op gesprek gaan bij de psychologe van ons pijncentrum. Tijdens het eerste gesprek wordt u gevraagd om 3 vragenlijsten in te vullen op het Neuro-Pain platform. De vragenlijsten kunnen op eigen tempo ingevuld worden. U hoeft de vragenlijsten niet in 1 tijd in te vullen. U kan dit onderbreken en nadien verderzetten. Er wordt gevraagd deze vragenlijsten in te vullen voor uw tweede gesprek bij de psychologe.

Om deze vragenlijsten in te vullen, dient u in te loggen op www.neuro-pain.be

Na uw afspraken te hebben doorlopen bij de pijnarts, pijnverpleegkundige, psychologe, ergotherapeute en kinesitherapeute wordt een multidisciplinair overleg (MAO) ingepland. De pijnarts zal het advies van het multidisciplinair overleg met u bespreken.
Een positief advies betekent dat er wordt overgegaan tot het vastleggen van de proefstimulatie.

Op proef

De proefimplantatie en de proefperiode
Na de implantatie van de elektrode, start de proefperiode van 21 dagen. Op de dag van de implantatie (=dag 0) zal uw pijnarts de pijnmedicatie (naam geneesmiddel + dosis + aantal innames per dag) ingeven in het Neuro-Pain platform. Op dag 14 en op dag 21 van de proefperiode wordt de pijnmedicatie die u op dat moment nog inneemt ingegeven in het Neuro-Pain platform. Dit gebeurt door de pijnverpleegkundige tijdens een raadpleging in ons pijncentrum. Dit kan alleen gebeuren op dag 14 en op dag 21!

Dag per dag

Pijndagboek

Verder dient u vanaf de dag dat de proefimplantatie wordt ingepland tot en met de dag van de definitieve batterijimplantatie dagelijks uw dagboek in te vullen op het Neuro-Pain platform. Het dagboek is te vinden in de taakbalk onder ‘dashboard’. Het dagboek bevat 3 vragen:

  1. Intensiteit van de pijnklachten: verplaats het schuifbalkje (cursor) volgens de intensiteit van de pijnklachten, waarbij 0 géén pijn betekent en 10 de ergst voorstelbare pijn is.
  2. Niveau van activiteit: verplaats het schuifbalkje (cursor) volgens het niveau van activiteit, waarbij 0 helemaal niet actief betekent en 10 overeenstemt met zeer actief bezig zijn.
  3. Kwaliteit van de nachtrust: verplaats het schuifbalkje (cursor) volgens de kwaliteit van de nachtrust, waarbij 0 een slechte slaapkwaliteit betekent en 10 overeenstemt met een uitstekende slaapkwaliteit.

Het doel van het invullen van dit dagboek is een beter inzicht te krijgen van het effect van de ruggenmergstimulator op uw pijn, op uw activiteit en op uw slaapkwaliteit. Op die manier kan een periode zonder stimulatie vergeleken worden met een periode met stimulatie.

Evaluatie

Psychologisch consult
Van zodra de proefperiode van 21 dagen gepasseerd is, wordt een laatste psychologische evaluatie gepland. Voorafgaand aan het gesprek bij de psychologe moet u opnieuw 3 vragenlijsten invullen op het Neuro-Pain platform. De psychologische evaluatie heeft als doel de werkzaamheid van de behandeling met de proefstimulator correct en objectief in te schatten.

Het doel van het invullen van dit dagboek is een beter inzicht te krijgen van het effect van de ruggenmergstimulator op uw pijn, op uw activiteit en op uw slaapkwaliteit. Op die manier kan een periode zonder stimulatie vergeleken worden met een periode met stimulatie.

MAO

Multidisciplinair overleg (MAO)
Na de psychologische evaluatie wordt een tweede multidisciplinair overleg ingepland rond dag 28 om het effect van de uitgevoerde proefstimulatie te bespreken. De evaluatie wordt dan medegedeeld door je behandelend arts. Bij een positieve evaluatie van het multidisciplinair overleg kan overgegaan worden naar de volgende stap, namelijk het implanteren van de definitieve batterij van de neurostimulator. De afspraak voor de definitieve implantatie wordt gemaakt door de dienst neurochirurgie.

Halfjaarlijks

6-maandelijkse opvolging

Zesmaandelijks wordt er een module geactiveerd op het Neuro-Pain platform voor chronische opvolging. Via sms wordt u hieraan herinnerd. Deze module blijft maar 4 weken open op de computer, hou rekening om deze vragenlijsten binnen de 4 weken in te vullen op het Neuro-Pain platform.

Daarnaast krijgt u in de periode van die 4 weken een afspraak in ons pijncentrum. Uw batterij en elektrode worden dan uitgelezen. Een deel van de geactiveerde module op Neuro-Pain platform kan alleen door uw pijnarts worden ingevuld. Het is belangrijk dat u uw afstandsbediening meebrengt op de raadpleging. Deze halfjaarlijkse opvolging is verplicht door het RIZIV.