Skip to main content
Infosessie Hypermobiliteit

een te grote beweeglijkheid van bepaalde gewrichten

Infosessie

Wat is Hypermobiliteit?

Hypermobiliteit is een te grote beweeglijkheid van bepaalde gewrichten doordat de gewrichtskapsels en gewrichtsbanden minder stevigheid geven. 30% van onze bevolking heeft hypermobiele klachten. Binnen de groep mensen met hypermobilitiet zijn er 2 categorieën: diegene waarbij de hypermobiliteit genetisch verklaard kan worden, nl. Ehlers-Danlos Syndroom (EDS), en diegenen waarbij er geen genetisch defect gevonden kan worden, nl. Hypermobiliteit Spectrum Aandoening (HSD). Nochtans hebben beide groepen een vergelijkbaar klachtenpatroon.

Hypermobiliteit gaat vaak gepaard met pijnklachten. Deze kunnen ontstaan door het opstapelen van verschillende factoren:

  1. Lakse ligamenten waardoor gewrichten sneller subluxeren of luxeren (gedeeltelijk of volledig uit de komt gaan)
  2. Bewegingsfouten door spierzwakte die leiden tot overbelastingsletsels en myofasciale pijn
  3. Overgevoeligheid van het centrale zenuwstelsel.

Omgaan

Doel

Door deze infosessie te organiseren in samenwerking met de dienst Medische Genetica UZ Gent, willen we de patiënten met hypermobiliteit meer kennis geven over hun klachten en hen helpen om beter met hun klachten om te gaan. Er worden ook een aantal veilige oefeningen gedemonstreerd, zodat de patiënten hier thuis zelfstandig mee aan de slag kunnen.

Eenmalig

Wie komt in aanmerking?
De infosessie hypermobiliteit is een éénmalige infosessie voor patiënten met hypermobiliteit en pijnklachten.

Data en locatie

Praktisch

De patiënt wordt doorverwezen door de pijnarts of door de dienst Medische Genetica UZ Gent voor de infosessie.

Deze infosessie zal georganiseerd worden in groepjes van ongeveer 10 patiënten. Indien gewenst, mogen kinesitherapeuten uit de 1e lijn de infosessie steeds meevolgen opdat zij de oefentherapie van de patiënt nadien kunnen opvolgen.

Data: De infosessie zal 4x per jaar doorgaan.

Locatie: Campus Sint-Lucas, straat 79

Kostprijs: In België wordt de behandeling in een erkend MPC volledig gefinancierd door het Riziv. Dit wil zeggen dat de therapie voor u gratis is.