Skip to main content
Graded Exercise Therapy

Stapsgewijs een activiteit terug leren uitvoeren

Stapsgewijs

Wat is Graded Exercise Therapy?

Graded exercise therapy is een behandelstrategie waarbij je stapsgewijs een activiteit terug leert uitvoeren die angst oproept, aan de hand van begeleide oefentherapie.

De oefentherapie wordt opgebouwd aan de hand van 3 belangrijke pijlers: 1) gericht op cognities, 2) functioneel en 3) tijdscontingent.

Tijdens de therapie worden foutieve cognities uitgedaagd en aangepast door in dialoog te gaan met de patiënt en naar verwachtingen te peilen. Na de oefening wordt de realiteit vergeleken met de verwachting. De oefeningen zullen steeds gebaseerd zijn op functionele doelstellingen die samen met de patiënt vooraf zijn opgesteld. De oefentherapie zal opgebouwd worden aan de hand van een vooraf bepaald aantal herhalingen / tijdsduur, waarbij zo min mogelijk rekening wordt gehouden met eventueel aanwezig klachten. De kinesitherapeut zal de oefentherapie begeleiden en ervoor zorgen dat grenzen steeds gerespecteerd worden.

Omgaan

Doel
Door het gradueel uitvoeren van de angstaanjagende activiteiten worden foutieve schadecognities uitgedaagd en aangepast. Veelal zijn de verwachtingen bij het uitvoeren van de activiteit veel negatiever dan de realiteit. Het vertrouwen in uw eigen lichaam wordt hersteld, waardoor ook uw functionaliteit zal stijgen.

Beweging

Wie komt in aanmerking?
Graded exercise therapy is een behandelstrategie die effectief is gebleken voor patiënten waarbij de functionaliteit beperkt wordt doordat er angst is voor bepaalde bewegingen en/of activiteiten.

Data en locatie

Praktisch

De patiënt wordt doorverwezen door de pijnarts om multidisciplinair gescreend te worden. Nadien kan graded exercise therapy aangeraden worden als één van de behandelopties.

De  oefentherapie sessies zijn individueel. De duur van de therapie is individueel verschillend, naargelang de noden van de patiënt.

Locatie: AZ Sint Lucas, Therapieruimte Pijncentrum, straat 79, consultaties, wachtzaal B

Kostprijs: In België wordt de behandeling in een erkend MPC volledig gefinancierd door het Riziv. Dit wil zeggen dat de therapie voor u gratis is.