Skip to main content
Graded Activity

Een behandelstrategie die gebaseerd is op cognitieve en gedragsmatige leertheorieën.


Stapsgewijs

Wat is Graded Activity?

Chronische pijn is een complexe aandoening die vaak gepaard gaat met een vermindering in fysieke activiteit ten gevolge van de pijnklachten. Doordat de conditie achteruitgaat, zal het steeds moeilijker worden om nog activiteiten uit te voeren en zullen deze ook sneller pijn doen. Het activiteitenniveau zal vaak sterk verminderen. Er ontstaat dus een vicieuze cirkel.

Graded activity is een behandelstrategie die gebaseerd is op cognitieve en gedragsmatige leertheorieën. De kinesitherapeut zal de patiënt begeleiden om binnen een bepaalde tijd in kleine stappen tot een verhoging van functioneren te komen. Dit kan zowel gaan om activiteiten uit het dagelijks leven, fysieke activiteiten, als activiteiten uit de werksituatie. Door het verhogen van de functionaliteit zal de kwaliteit van leven ook verbeterd worden.

Graded activity zal vaak vooraf gegaan worden door pijneducatie zodat de pijn reeds correct geïnterpreteerd wordt en de focus gericht wordt op het zelfstandig leren opbouwen en behouden van het activiteitenniveau door de patiënt zelf.

Omgaan

Doel

Dankzij deze therapie leert u zelf uw activiteitenniveau terug verbeteren, ondanks de aanwezigheid van pijn of klachten. In deze therapie wordt tijdscontingent gewerkt, wat wil zeggen dat er voor het bereiken van de doelen een tijdschema wordt vastgelegd en gevolgd ongeacht de klachten en omstandigheden.

Chronische pijn

Wie komt in aanmerking?
Graded activity is een behandelstrategie die effectief is gebleken voor patiënten met chronische pijnklachten bij wie het niveau van functioneren gedaald is. Er wordt een actieve deelname van u gevraagd tijdens de therapie. Het welslagen van de therapie berust dus een gedeelde verantwoordelijkheid tussen u en de kinesitherapeut.

Data en locatie

Praktisch

De patiënt wordt doorverwezen door de pijnarts om multidisciplinair gescreend te worden. Nadien kan graded activity aangeraden worden als één van de behandelopties. De graded activity behandelingen zijn individueel. De duur van de therapie is individueel verschillend, naargelang de doelen en noden van de patiënt.

Locatie: Campus Sint-Lucas, straat 79

Kostprijs: In België wordt de behandeling in een erkend MPC volledig gefinancierd door het Riziv. Dit wil zeggen dat de therapie voor u gratis is.