Skip to main content
Exposure in vivo
Blootstelling, begeleiding en behandeling.

Blootstelling

Wat is exposure in vivo?

Exposure in vivo is een behandelstrategie waarbij u ondanks de chronische pijnklachten, weer op een normale manier leert bewegen en dagelijkse activiteiten uitvoeren. Door blootstelling aan bewegingen en/of activiteiten die angst opwekken, wordt naar dit doel gewerkt. U zal onder begeleiding van de kinesist daadwerkelijk angstaanjagende bewegingen en/of activiteiten uitvoeren, om u te laten ervaren dat er geen ernstige negatieve gevolgen zullen ontstaan.

Exposure in vivo bestaat uit verschillende stadia. Er wordt samen met u op zoek gegaan naar de meest angstaanjagende bewegingen en/of activiteiten, en de daarmee gepaard gaande schadecognities. Nadien volgt een deeltje educatie, waarbij het vrees vermijdingsmodel wordt uitgelegd. Vervolgens wordt overgegaan naar het effectief uitvoeren van de angstaanjagende bewegingen en/of activiteiten in een veilige omgeving, om deze later te gaan generaliseren.

Omgaan

Doel

Door het uitvoeren van de angstaanjagende activiteiten worden uw verwachtingen vergeleken met de realiteit. Veelal zijn er sterke schadecognities aanwezig en zijn de verwachtingen bij het uitvoeren van de activiteit veel negatiever dan de realiteit. Er wordt gepoogd de mismatch tussen verwachtingen en realiteit zo groot mogelijk te maken, om het therapie effect zo optimaal mogelijk te maken.

Chronische pijn

Wie komt in aanmerking?
Exposure in vivo is een behandelstrategie die effectief is gebleken voor patiënten waarbij angst de grootste drempel is bij het uitvoeren van bepaalde bewegingen en/of activiteiten. Door onrealistische verwachtingen wordt de patiënt tegengehouden in het uitvoeren van specifieke bewegingen of activiteiten.

Data en locatie

Praktisch

De patiënt wordt doorverwezen door de pijnarts om multidisciplinair gescreend te worden. Nadien kan exposure in vivo aangeraden worden als één van de behandelopties. De exposure in vivo behandelingen zijn individueel. De behandeling zal gemiddeld 2 à 3 maand duren. Dit kan echter verschillend zijn naargelang de noden van de patiënt.

Locatie: Campus Sint-Lucas, straat 79

Kostprijs: In België wordt de behandeling in een erkend MPC volledig gefinancierd door het Riziv. Dit wil zeggen dat de therapie voor u gratis is.