Skip to main content
Activiteitenmanagement

Het doorbreken van de vicieuze cirkel.

Activity Cycling

Wat is activiteitenmanagement?

Het activiteitenpatroon van mensen met chronische pijn bestaat veelal uit enerzijds momenten waarin men heel veel activiteiten uitvoert (bijvoorbeeld op goede dagen met minder pijn), afgewisseld door momenten waarin men bijna geen activiteiten onderneemt (omwille van te hoge pijn). Met een Engelse term wordt dit activity cycling genoemd.

Wanneer u zich goed voelt en de pijn zich minder voordoet hebt u de neiging om zeer veel activiteiten uit te voeren tot de pijn ondraaglijk wordt en u dient te stoppen. Het gevolg hiervan is dat u gedurende lange tijd moet gaan rusten, wat zorgt voor frustraties en op lange termijn ook een algemene daling van uw conditie.

Wanneer u gedurende lange tijd dit patroon aanhoudt zal deze cirkel ervoor zorgen dat de momenten waarop u (té)veel activiteiten uitvoert steeds zullen dalen en de momenten waarop u niets meer kan doen door de hoge pijn steeds langer zullen worden.

Doseren van activiteit

Doel
  • Tijdens de sessies activiteitenmanagement doorloopt u een programma waardoor u kan leren om de hierboven vernoemde cirkel te doorbreken.
  • De ergotherapeut zal u uitleggen hoe je geleidelijk aan een hoger activiteitenniveau kan bekomen zonder uzelf te overschatten.

Activiteitenmanagement is er in wezen niet op gericht rechtstreeks iets te veranderen aan de pijn of de vermoeidheid die een persoon ervaart, wél op het verhogen van de levenskwaliteit. Csikszentmihalyi, een Amerikaans psycholoog en grondlegger van de flow-theorie, gaat ervan uit dat de basis van het menselijk welzijn gelegen is in de ervaring van geconcentreerd werken aan ‘een taak’ die de (volle) aandacht vasthoudt. Voldoende evenwicht tussen de eisen die een taak stelt en de eigen bekwaamheden is daarin van belang.

Data en locatie

Praktisch
Tijdens activiteitenmanagement gaat u samen met de ergotherapeut op zoek naar handelingen die voor jou van belang zijn. Doelen die je graag wilt stellen, rekening houdende met je eigen mogelijkheden en beperkingen. Geleidelijk aan proberen we te evolueren naar een activiteitenpatroon die haalbaar en bevredigend is, waarbij dat we telkens het evenwicht tussen je eigen draagkracht en de ‘lasten’ die op je afkomen, in de gaten gaan houden.