Skip to main content
PRP (Platelet-Rich Plasma)
Plasma met een rijke concentratie aan bloedplaatjes.

Bloedplaatjes

Wat is een PRP-behandeling?

PRP of Plaatjes Rijk Plasma is plasma met een rijke concentratie aan bloedplaatjes. Plasma is aanwezig in ons bloed en bestaat voornamelijk uit water waarin voedingsstoffen, vitamines, hormonen, mineralen en eiwitten zijn opgelost. Plasma fungeert als een transportmiddel voor bloedcellen (witte en rode), bloedplaatjes en stoffen.

PRP wordt gebruikt om gewrichtsproblemen, spierlestels, peesletsels of ligamentaire letsels te behandelen. PRP zal effect hebben op deze letsels omwille van de hoge concentratie aan bloedplaatjes. Onze bloedplaatjes zorgen er namelijk voor dat het genezingsproces gestimuleerd wordt door hun invloed op de doorbloeding en het ontstekingsproces Bij de behandeling zal gebruik gemaakt worden van lichaamseigen plaatjesrijk plasma.

Eerst te doen

Voorbereiding.
 • De behandeling gebeurt tijdens een korte dagopname.
 • Thuis mag u op de dag van de behandeling eten en drinken zoals gewoonlijk.
 • Thuismedicatie en pijnstillers mogen ingenomen worden zoals gewoonlijk met uitzondering van bloedverdunners.

 • Als u bloedverdunners inneemt, moet u dit op de consultatie en bij het inplannen van de behandeling melden. Afhankelijk van de bloedverdunner die u inneemt zal de arts u het gepaste advies geven. Volg het advies dat u gegeven wordt nauwgezet op.

 • Ontstekingsremmers dienen ten minste een week voor de behandeling gestopt te worden.
 • U hoeft geen nachtkledij of toiletgerief mee te brengen.
 • U mag de dag van de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen na de behandeling.
 • In de dagzaal en tijdens de behandeling mag er geen bezoek bij u blijven. Uw begeleider kan intussen in de lounge of de cafetaria verblijven (gelijkvloers).
 • Indien u op de dag van de behandeling koorts heeft of ziek bent, neem dan contact op met het secretariaat van het pijncentrum op het nummer 09 224 50 19.
 • Röntgenstraling is schadelijk voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of een vermoeden daarvan heeft, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • Bent u overgevoelig voor latex, pleisters of verdovingsvloeistof, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • Uw kledij en persoonlijke spullen worden opgeborgen in een koffer aan het voeteneinde van uw bed. De koffer blijft bij u. Breng zo weinig mogelijk spullen mee en vermijd grote handtassen zodat alles in de koffer past.
 • Indien echt nodig kan u ook gebruik maken van een locker. Hiervoor heeft u een muntstuk van 1 euro of 2 euro nodig.

In het ziekenhuis

Inschrijving en opname.

In de inkom van campus Sint-Lucas (straat 60, vlak naast het onthaal) schrijft u zich met uw identiteitskaart in voor een dagopname pijncentrum. Volg de wegwijzers aan het plafond naar straat 79 (Blok W, eerste verdieping). Scan uw QR-code ter hoogte van wachtzaal A en neem plaats in wachtzaal A.

Een verpleegkundige van het dagziekenhuis komt u halen uit de wachtzaal. In een afgescheiden opnamelokaal worden samen met u alle medisch relevante zaken overlopen.

Tijdens uw verblijf

De behandeling.
Na het overlopen van alle relevante zaken zal je een bed toegewezen krijgen op de dagzaal. Je zal even de tijd hebben om je uit te kleden en een operatiehemd aan te trekken.
Er zal er bloed afgenomen worden via een prik in uw arm Dit bloed wordt door de verpleging gecentrifugeerd. Na het centrifugeren van het bloed kunnen de bloedplaatjes uit het bloed geïsoleerd worden.
Je zal worden begeleid naar de behandelzaal. Bij het binnenkomen van de behandelruimte ontmoet u de behandelende arts en de pijnverpleegkundige. In deze zaal ziet u verder een beeldscherm en een röntgenapparaat. Deze toestellen zijn nodig om de juiste plaats voor de prik te bepalen.
Er wordt u gevraagd om op de behandeltafel plaats te nemen. De verpleegkundige zal de inspuitplaats ontsmetten.
De arts plaatst onder geleide van röntgenstraling één of meerdere naalden. Eens ter plaatse wordt geïnfiltreerd met het lichaamseigen plasma dat voor de behandeling werd afgenomen.
Na het verwijderen van de naald(en) wordt een doucheverbandje aangelegd. U hoeft geen verdere wondzorg te voorzien.

Terug thuis

Na de behandeling.

U wordt terug naar de dagzaal gebracht waar uw vitale parameters gevolgd worden. Als u zich goed voelt, kan u na een half uur het ziekenhuis verlaten. De rest van de dag en de dag nadien doet u het best wat rustig aan. Op de dag van de behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg op voorhand zelf voor een begeleider of bezoldigd vervoer of neem het openbaar vervoer.

In de eerste drie weken na de behandeling neem je geen ontstekingsremmers, Paracetamol mag wel ingenomen worden. Indien de reden voor behandeling een peesontsteking is mag er de eerste veertien dagen geen kiné gevolgd worden.

We verwachten na een zestal weken resultaat van de behandeling. We zien u terug op controle acht weken na de behandeling.

Uitzonderlijk

Mogelijke neveneffecten.

De behandeling is over het algemeen veilig. Aan elke interventie zijn echter mogelijke nevenwerkingen en kans op complicaties verbonden. De meest voorkomende bijwerking is pijn. Deze kan de eerste twee weken hevig zijn en kan ertoe leiden dat er een verminderde beweeglijkheid is van het aangelegen gewricht. Wij raden aan om de eerste drie dagen na de behandeling het rustig aan te doen. IJs ter hoogte van de behandelplaats kan pijnverlichting geven. De pijn verdwijnt steeds spontaan.

Bedrag

Prijs

Enkele weken na de behandeling wordt de factuur opgestuurd. Aan de behandeling is een supplement van 170 euro verbonden. Dit bedrag wordt niet terugbetaald door de ziekteverzekering.

Sommige mutualiteiten voorzien wel in een (gedeeltelijke) terugbetaling. Informeer hiervoor zelf bij uw mutualiteit.