Skip to main content
Proef- en Radiofrequente behandeling facetgewricht
De oorzaak van pijn is niet altijd duidelijk. Pijn kan ontstaan na beschadiging van weefsel en/of zenuwbeschadiging.

Oorzaak van pijn

Wat is een facetdenervatie?

De oorzaak van pijn is niet altijd duidelijk. Pijn kan ontstaan na beschadiging van weefsel en/of zenuwbeschadiging. Het kan ook zijn dat de oorzaak niet te vinden is. Wel staat vast dat een pijnprikkel via een zenuwbaan naar de hersenen geleid wordt.

Het is mogelijk om uit te zoeken welke zenuw uw pijn geleidt. Door een zenuw tijdelijk te verdoven met een lokaal verdovingsmiddel, kan nagegaan worden of de pijn vermindert. Dit noemt men een proefbehandeling. Een proefbehandeling is een manier om vast te stellen waar uw pijnklachten precies vandaan komen.

Indien uw pijn door tijdelijk verdoven van een bepaalde zenuw vermindert, heeft het zin om deze zenuw te denerveren. Bij een volgende behandeling gaat men dan over tot langdurige zenuwblokkade met behulp van gepulseerde radiofrequente stroom (PRF). Door deze behandeling wordt de pijngeleiding door de zenuw geremd. Hierdoor kan de pijn gedurende een langere periode verminderen. In principe is deze behandeling mogelijk op alle niveaus van de wervelkolom, van de hals tot de stuit.

Eerst te doen

Voorbereiding.
 • De behandeling gebeurt tijdens een korte dagopname.
 • Thuis mag u op de dag van de behandeling eten en drinken zoals gewoonlijk.
 • Thuismedicatie en pijnstillers mogen ingenomen worden zoals gewoonlijk met uitzondering van bloedverdunners.

 • Als u bloedverdunners inneemt, moet u dit op de consultatie en bij het inplannen van de behandeling melden. Aspirine mag doorgenomen worden. Andere bloedverdunners moeten een aantal dagen voor de behandeling gestopt worden. Volg het advies dat u gegeven wordt nauwgezet op.
 • U hoeft geen nachtkledij of toiletgerief mee te brengen.
 • U mag de dag van de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen na de behandeling.
 • In de dagzaal en tijdens de behandeling mag er geen bezoek bij u blijven. Uw begeleider kan intussen in de lounge of de cafetaria verblijven (gelijkvloers).
 • Indien u op de dag van de behandeling koorts heeft of ziek bent, neem dan contact op met het secretariaat van het pijncentrum op het nummer 09 224 50 19.
 • Röntgenstraling is schadelijk voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of een vermoeden daarvan heeft, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts
 • Bent u overgevoelig voor latex, jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • Uw kledij en persoonlijke spullen worden opgeborgen in een koffer aan het voeteneinde van uw bed. De koffer blijft bij u. Breng zo weinig mogelijk spullen mee en vermijd grote handtassen zodat alles in de koffer past.
 • Indien echt nodig kan u ook gebruik maken van een locker. Hiervoor heeft u een muntstuk van 1 euro of 2 euro nodig.

In het ziekenhuis

Inschrijving en opname.

In de inkom van campus Sint-Lucas (straat 60, vlak naast het onthaal) schrijft u zich met uw identiteitskaart in voor een dagopname pijncentrum. Volg de wegwijzers aan het plafond naar straat 79 (Blok W, eerste verdieping). Scan uw QR-code ter hoogte van wachtzaal A en neem plaats in wachtzaal A.

Een verpleegkundige van het dagziekenhuis komt u halen uit de wachtzaal. In een afgescheiden opnamelokaal worden samen met u alle medisch relevante zaken overlopen.

Vervolgens krijgt u een bed met koffer toegewezen in de opnamezaal. Omwille van praktische redenen kan hier geen bezoek bij u blijven. Bij een cervicale of thoracale procedure trekt u een operatiehemd aan, dit sluit aan de achterkant. Uw bh en broek mag u dan aanhouden.

Bij een lumbale procedure mag u al uw kledij aanhouden. Er wordt aan waakinfuus geprikt waarlangs er medicatie kan toegediend worden tijdens of vlak na de behandeling.

Tijdens uw verblijf

De behandeling.

U gaat op uw buik op de behandeltafel liggen voor behandeling ter hoogte van de rug. Voor behandeling ter hoogte van de nek ligt u op uw rug. Een verpleegkundige ontsmet met een koude, roodbruine of kleurloze ontsmettingsstof en er wordt een steriele doek aangebracht.

De arts bepaalt met röntgenstraling de juiste plaats voor de prik. Bij de proefbehandeling krijgt u vlakbij de zenuw een kleine hoeveelheid verdovende stof ingespoten. Hierdoor wordt de zenuw tijdelijk geblokkeerd en is het goed mogelijk dat u de pijn minder voelt. Als dat zo is, wordt overgegaan tot een definitieve zenuwblokkade (op een andere dag). Bij een langdurige zenuwblokkade wordt er gebruik gemaakt van kleine elektrische stroompjes om de juiste plaats te bepalen. Hierdoor wordt er een prikkelend gevoel (tinteling, spanning, druk, warmte) in de zenuw opgewekt.

Op het moment dat u deze tinteling voelt, moet u dit zeggen. Op deze manier wordt de juiste afstand tot de zenuw bepaald. Eens de naald op de juiste plaats staat, wordt er lokaal verdoofd.

Daarna start de behandeling met gepulseerde radiofrequente stroom. Hiervan zal u zeer weinig tot niets voelen.

Na het verwijderen van de naald(en) wordt een doucheverbandje aangelegd.

Terug thuis

Na de behandeling.

U wordt terug naar de dagzaal gebracht waar uw vitale parameters gevolgd worden.

Na een proefbehandeling dient u een half uur op het pijncentrum te blijven.

Indien u na de prik een goede vermindering heeft van uw pijnklachten, wordt er op het secretariaat van het pijncentrum samen met u een definitieve zenuwblokkade gepland.

Na een langdurige zenuwblokkade kan u na een half uur het ziekenhuis verlaten. Na 6 tot 8 weken gaat u op controle bij de pijnspecialist of uw verwijzende arts.

Op de dag van uw behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg op voorhand zelf voor een begeleider of bezoldigd vervoer of neem het openbaar vervoer.

Toekomst

Wat te verwachten na de behandeling?

De plaatselijke verdoving die u toegediend krijgt bij een proefblokkade is na enkele uren uitgewerkt. Hierna zal u waarschijnlijk terug dezelfde pijn ervaren als voor de ingreep.

Ook bij een langdurige blokkade is de plaatselijke verdoving snel uitgewerkt. Tevens kan er napijn optreden. Dit komt doordat de behandeling plaatsvindt in een reeds geïrriteerd gebied. Deze napijn kan enkele werken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U mag hiervoor een pijnstiller innemen.

U dient even geduld te hebben voor het definitieve resultaat van de denervatie. Het uiteindelijke resultaat zien we pas na 6 tot 8 weken.

Uitzonderlijk

Mogelijke neveneffecten.

De behandeling is over het algemeen veilig. Aan elke interventie zijn echter mogelijke nevenwerkingen en potentiële complicaties verbonden.

De meest voorkomende bijwerking is pijn. Dit is slechts tijdelijk en verdwijnt na enkele dagen. Ook kan u tijdelijk zwakte ter hoogte van het behandeld gebied ervaren door de lokale verdoving.

Zeer uitzonderlijk kan zenuwschade optreden.