Skip to main content
Neuro­stimulatie

Het plaatsen van een elektrode in de epidurale ruimte ter hoogte van de rug of nek afhankelijk van de plaats van het pijnprobleem.


Ons pijncentrum is een door de overheid erkend multidisciplinair centrum voor de behandeling van chronische pijn. U krijgt binnenkort een behandeling onder de vorm van een epidurale ruggenmergstimulatie. Dit gebeurt door een elektrode te plaatsen in de epidurale ruimte ter hoogte van de rug of nek afhankelijk van de plaats van het pijnprobleem. Alvorens verder te kunnen gaan tot de behandeling vragen we u om onderstaande informatie door te nemen. Voor patiënten waarbij effectief wordt overgegaan tot het plaatsen van een neurostimulator voorzien we een uitgebreide infobrochure.

Elektrode

Wat is neurostimulatie of ruggenmergstimulatie?

De procedure bestaat uit twee onderdelen:

 1. Het plaatsen van de elektrode waarna er gedurende drie weken een proefperiode doorlopen wordt. Tijdens deze proefperiode is de epidurale elektrode verbonden met een uitwendige testbatterij. Het plaatsen van de elektrode gebeurt door uw pijnarts.
 2. Wanneer de proefperiode gunstig verloopt wordt een definitieve batterij onderhuids geplaatst in de bil. Het plaatsen van de batterij gebeurt uitsluitend door de neurochirurg.

De informatie die hierna volgt heeft vooral betrekking op het plaatsen van een elektrode voor de proefbehandeling. Het RIZIV heeft strikte voorwaarden opgelegd voor de terugbetaling van deze behandeling. De belangrijkste criteria houden in dat u al een operatieve ingreep hebt ondergaan ter hoogte van de wervelkolom, dat er desondanks blijvende klachten zijn van zenuwpijn en dat er geen psychologische bezwaren zijn voor het implanteren van een neurostimulator. De behandelingen die u kreeg bestonden uit medicamenteuze therapie, infiltraties en revalidatietherapie en hadden niet het verhoopte langdurig effect. Het volledige traject dat voorafgaat aan het plaatsen van een neurostimulator wordt een multidisciplinaire evaluatie genoemd. Hierbij zal u door verschillende paramedici (kinesitherapeut, psycholoog en ergotherapeut) en uw pijnarts geëvalueerd worden.

Lijst

Voorbereiding
 • De behandeling gebeurt tijdens een korte hospitalisatie van 1 nacht

 • Thuis mag u op de dag van de behandeling een licht ontbijt nemen.
 • Thuismedicatie en pijnstillers mogen ingenomen worden zoals gewoonlijk met uitzondering van bloedverdunners.
 • Als u bloedverdunners inneemt, moet u dit op de consultatie en bij het inplannen van de behandeling melden. Alle bloedverdunners moeten een aantal dagen voor de behandeling gestopt worden. Volg het advies dat u gegeven wordt nauwgezet op.
 • U mag de eerste dagen na de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen na de behandeling.
 • Indien u op de dag van de behandeling koorts heeft of ziek bent, neem dan contact op met het secretariaat van het pijncentrum op het nummer 09 224 50 19.
 • Röntgenstraling is schadelijk voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of een vermoeden daarvan heeft, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • Bent u overgevoelig voor latex, pleisters of verdovingsvloeistof, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.

AZ Sint-Lucas

Inschrijving en opname
In de inkom van campus Sint-Lucas (straat 60, vlak naast het onthaal) schrijft u zich met uw identiteitskaart in voor een opname pijncentrum. Volg de wegwijzers aan het plafond naar de afdeling waar u wordt opgenomen. U krijgt een operatiehemd en zal vervolgens naar het pijncentrum straat 79 worden gebracht. Er wordt aan waakinfuus geprikt waarlangs er medicatie kan toegediend worden tijdens of vlak na de behandeling.

Verschillende methodes

De behandeling
Tijdens de ingreep wordt meestal één, uitzonderlijk een tweede elektrode in de epidurale ruimte tegen het ruggenmerg geplaatst. Deze ingreep gebeurt onze plaatselijke verdoving. Als de elektrode ter plaatse zit wordt deze elektrode geprogrammeerd door iemand van de firma. Wanneer de stimulatie een goede overlapping geeft van het pijngebied, wordt de elektrode vast geankerd om verschuiving te voorkomen. De elektrode wordt verbonden met een verlengstuk (extensiekabel) ter hoogte van de plaats waar de definitieve batterij zal geplaatst worden. Vervolgens wordt de extensiekabel onderhuids getunneld over de middenlijn naar de andere zijde van het lichaam om aldaar het lichaam te verlaten. De extensiekabel wordt uitwendig verbonden met een uitwendige testbatterij.

Toekomst

Na de behandeling

In de meeste gevallen volstaat één overnachting in het ziekenhuis. De ochtend na de behandeling komt de ergotherapeut en de verpleegkundige van het pijncentrum langs. Nadien mag u het ziekenhuis verlaten.

Alle verdere controleafspraken en de nodige voorschriften worden u bezorgd. U krijgt ook uitgebreid uitleg over de werking van de stimulator en hoe die te hanteren.

Om de genezing te versnellen en een accidentele verandering van de positie van de elektrode (waardoor de stimulator minder goed zou werken) te vermijden is het aangeraden de eerste dagen na de ingreep geen rug- of nekbelastende inspanningen (bv. stofzuigen, tuinwerk...) uit te voeren. Bedrust hoeft niet.

Toekomst

Wat te verwachten na het plaatsen van de elektrode?

Er is steeds een proefperiode van 3 weken. U mag niet verwachten 100 % pijnvrij te zijn na de plaatsing. We spreken van een positief resultaat als de pijn minstens halveert en als u uw pijnmedicatie fors kan afbouwen. Patiënten die medicatie nemen op basis van morfine hebben doorgaans minder effect van ruggenmergstimulatie. Daarom is het op voorhand afbouwen van morfine aangewezen.

Na een positieve proef wordt overgegaan tot de definitieve plaatsing van een inwendige batterij. Het type batterij (herlaadbaar of niet-herlaadbaar) dat wordt gebruikt is afhankelijk van uw stroomverbruik tijdens de proefperiode. De batterij wordt onder volledige narcose achteraan in de bil geplaatst. De ingreep gebeurt via daghospitalisatie en wordt steeds door de neurochirurg uitgevoerd.

Beweging, revalidatie en rekening houden met uw situatie blijven belangrijk om de pijn zo goed mogelijk onder controle te houden samen met de neurostimulator. Om die reden wordt u na het plaatsen van de definitieve batterij verder opgevolgd door onze kinesist en ergotherapeut.

Zeldzaam

Mogelijke neveneffecten
 • Nabloeding: Een nabloeding is zeldzaam gezien een neurostimulator niet geplaatst zal worden bij patiënten met stollingsproblemen of patiënten die bloedverdunnende medicatie nemen. U wordt één nacht geobserveerd om bij problemen onmiddellijk een passende behandeling te kunnen starten.
 • Verschuiving elektrode: Een elektrode kan zich ook ongewild verplaatsen, waardoor er eventueel een heringreep moet gebeuren om deze opnieuw op de goede plaats te zetten. Dit kan zich op korte termijn of op lange termijn voordoen. Het is dus belangrijk om tijdig een afspraak te maken met het pijncentrum als uw stimulatiegebied zich verplaatst heeft.
 • Infectie: Tijdens de proefperiode van drie weken verlaat de elektrode via een extensiekabel het lichaam. Er is een kleine kans dat er, ter hoogte van de huid waar de extensiekabel buiten komt, een infectie ontstaat. In uiterst zeldzame omstandigheden kan er een infectie ontstaan ter hoogte van het centraal zenuwstelsel (meningitis), waarvoor een ziekenhuisopname en antibioticatoediening noodzakelijk zijn en het ingeplante materiaal zal moeten worden verwijderd. Daarom is het heel belangrijk dat u dagelijks behandeld wordt door een ervaren thuisverpleegkundige om infecties te vermijden.