Skip to main content
Lumbale sympathicus blokkade
De lumbale sympathicus is een streng zenuwkluwen, gelegen aan de voorzijde van de lage rugwervels.

Circulatiestoornissen

Wat is een sympathicusblokkade?

De lumbale sympathicus is een streng zenuwkluwen, gelegen aan de voorzijde van de lage rugwervels. De zenuwbanen maken deel uit van het onwillekeurige zenuwstelsel, d.w.z. dat u deze zenuwen niet zelf kan beïnvloeden of ‘sturen’.

Door deze zenuwbaan te verdoven, kan nagegaan worden of de pijn afneemt. Dit noemt met een proefblokkade. Blijkt deze verdoving te helpen, dan gaat men in een volgende behandeling over tot een langdurige blokkade met behulp van radiofrequente stroom of alcohol, waardoor de pijn gedurende langere tijd kan verminderen. Door deze blokkade wordt de pijngeleiding van de zenuw verminderd en worden de bloedvaten in het been geopend.

Deze behandeling wordt vooral toegepast bij circulatiestoornissen van het been en bij bepaalde zenuwpijnen.

Eerst te doen

Voorbereiding.
 • De behandeling gebeurt tijdens een korte dagopname.
 • Thuis mag u op de dag van de behandeling eten en drinken zoals gewoonlijk.
 • Thuismedicatie en pijnstillers mogen ingenomen worden zoals gewoonlijk met uitzondering van bloedverdunners.

 • Als u bloedverdunners inneemt, moet u dit op de consultatie en bij het inplannen van de behandeling melden. Aspirine mag doorgenomen worden. Andere bloedverdunners moeten een aantal dagen voor de behandeling gestopt worden. Volg het advies dat u gegeven wordt nauwgezet op.
 • U hoeft geen nachtkledij of toiletgerief mee te brengen.
 • U mag de dag van de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen na de behandeling.
 • In de dagzaal en tijdens de behandeling mag er geen bezoek bij u blijven. Uw begeleider kan intussen in de lounge of de cafetaria verblijven (gelijkvloers).
 • Indien u op de dag van de behandeling koorts heeft of ziek bent, neem dan contact op met het secretariaat van het pijncentrum op het nummer 09 224 50 19.
 • Röntgenstraling is schadelijk voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of een vermoeden daarvan heeft, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • Bent u overgevoelig voor latex, pleisters of verdovingsvloeistof, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • Uw kledij en persoonlijke spullen worden opgeborgen in een koffer aan het voeteneinde van uw bed. De koffer blijft bij u. Breng zo weinig mogelijk spullen mee en vermijd grote handtassen zodat alles in de koffer past.
 • Indien echt nodig kan u ook gebruik maken van een locker. Hiervoor heeft u een muntstuk van 1 euro of 2 euro nodig.

In het ziekenhuis

Inschrijving en opname.

In de inkom van campus Sint-Lucas (straat 60, vlak naast het onthaal) schrijft u zich met uw identiteitskaart in voor een dagopname pijncentrum. Volg de wegwijzers aan het plafond naar straat 79 (Blok W, eerste verdieping). Scan uw QR-code thv wachtzaal A en neem plaats in wachtzaal A.

Een verpleegkundige van het dagziekenhuis komt u halen uit de wachtzaal. In een afgescheiden opnamelokaal worden samen met u alle medisch relevante zaken overlopen. Vervolgens krijgt u een bed met koffer toegewezen in de opnamezaal. Omwille van praktische redenen kan hier geen bezoek bij u blijven.

U trekt een operatiehemd aan, dit sluit aan de achterkant. Uw bh en broek mag u dan aanhouden. Er wordt aan waakinfuus geprikt waarlangs er indien nodig medicatie kan toegediend worden tijdens of vlak na de behandeling.

Tijdens uw verblijf

De behandeling.

Bij het binnenkomen van de behandelruimte ontmoet u de behandelende arts en de pijnverpleegkundige. In deze zaal ziet u verder een beeldscherm en een röntgenapparaat. Deze toestellen zijn nodig om de juiste plaats voor de prikken te bepalen.

Gedurende de behandeling ligt u op uw buik voor een behandeling in de rug. Een verpleegkundige ontsmet de prikplaats met een koude, roodbruine ontsmettingsstof. Er wordt een steriel doekje aangebracht.

Tijdens de proefblokkade krijgt u vlak bij de zenuw een kleine hoeveelheid verdovende stof ingespoten. Hierdoor is de zenuw tijdelijk geblokkeerd en is het goed mogelijk dat u de pijn minder voelt. Het effect kan duren van enkele uren tot enkele weken.

Bij een langdurige blokkade maken we gebruik van elektrische stroom of alcohol. De controle van de naaldpositie gebeurt aan de hand van elektrische stroom. U kunt een drukkend of tintelend gevoel in de rug of in het been voelen. U moet dit onmiddellijk melden en vertellen waar u dit voelt.

Staat de naald op de juiste plaats, dan wordt de zenuw behandeld met radiofrequente stroom en/of alcohol. Hiervan zal u weinig tot niets voelen.

Door de behandeling van de zenuw wordt de pijngeleiding in de zenuw voor langere tijd onderbroken.

Terug thuis

Na de behandeling.

Na de behandeling moet u ongeveer 2 tot 4 uren op het pijncentrum blijven, dit is afhankelijk van 1 kant of beide kanten die behandeld worden. De verpleegkundige zal uw toestand regelmatig opvolgen. Na de behandeling maakt u een nieuwe afspraak bij uw arts om uw behandeling te evalueren en eventueel over te gaan tot een behandeling met elektrische stroom.

Op de dag van uw behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg op voorhand zelf voor een begeleider of bezoldigd vervoer of neem het openbaar vervoer.

Toekomst

Wat te verwachten na de behandeling?

De plaatselijke verdoving en de verdovende stof die u toegediend krijgt bij een proefblokkade, zijn na korte tijd uitgewerkt. Dit kan variëren van enkele uren tot enkele weken. Daarna zal u waarschijnlijk terug dezelfde pijn en ongemakken voelen als voor de ingreep.

Indien u een duidelijke pijnvermindering voelde, zal worden overgegaan tot een langdurige blokkade met elektrische stroom of met alcohol (bij vasculaire problemen).

Uitzonderlijk

Mogelijke neveneffecten.
Nevenwerkingen komen gelukkig zelden voor. Een mogelijke complicatie is, dat er een zwelling kan optreden van het been en/of de voet. Dit komt omdat er meer bloed naar het been gaat dan voor de behandeling. Ook kan er na de behandeling een tijdelijke zenuwpijn of gevoelsvermindering optreden in de lies of in het bovenbeen. Aanraking geeft hierbij soms een vreemd gevoel. In de loop van enkele weken zal het gevoel vanzelf langzaam terugkeren.