Skip to main content
Ketamine Infuus
Ketamine is een verdovend middel met een sterk pijnstillende werking.

Verdovend

Wat is een Ketamine infuus?

Ketamine is een verdovend middel met een sterk pijnstillende werking. Het werkt in op de NMDA-receptoren die een belangrijke rol spelen bij chronische pijn. Het onderdrukt overgevoeligheid van het centrale zenuwstelsel. Het wordt onder andere gebruikt tegen pijn door CRPS (Complex Regionaal Pijn Syndroom), FBSS (Failed Back Surgery Syndrome), fibromyalgie en andere neuropathische pijnsyndromen. Ketamine infuustherapie wordt pas opgestart nadat meerdere andere medicijnen en/of interventies geprobeerd zijn en de patiënt multidisciplinair geëvalueerd is.

Het middel wordt intraveneus toegediend via een infuus in een ader. Het kan ook subcutaan (onderhuids) toegediend worden via een subcutaan naaldje.

Eerst te doen

Voorbereiding.
 • Doorgaans gebeurt de toediening van Ketamine via een infuus in de ader tijdens een dagopname.
 • U dient voor de behandeling niet nuchter te zijn. Een licht ontbijt wordt aangeraden.
 • Thuismedicatie en pijnstillers mogen ingenomen worden zoals gewoonlijk. Ook bloedverdunners neemt u door zoals gewoonlijk.
 • Als u bloedverdunners inneemt, moet u dit op de consultatie en bij het inplannen van de behandeling melden. Aspirine mag doorgenomen worden. Andere bloedverdunners moeten een aantal dagen voor de behandeling gestopt worden. Volg het advies dat u gegeven wordt nauwgezet op.
 • U hoeft geen nachtkledij of toiletgerief mee te brengen.
 • U mag de dag van de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen na de behandeling.
 • In de dagzaal en tijdens de behandeling mag er geen bezoek bij u blijven. Uw begeleider kan intussen in de lounge of de cafetaria verblijven (gelijkvloers).
 • Indien u op de dag van de behandeling koorts heeft of ziek bent, neem dan contact op met het secretariaat van het pijncentrum op het nummer 09 224 50 19.
 • Indien u zwanger bent of een vermoeden daarvan heeft kan de behandeling niet doorgaan.
 • Meldt allergieën aan medicatie, verdovingsstof of pleisters aan de arts of verpleegkundige.
 • Uw kledij en persoonlijke spullen worden opgeborgen in een koffer aan het voeteneinde van uw bed. De koffer blijft bij u. Breng zo weinig mogelijk spullen mee en vermijd grote handtassen zodat alles in de koffer past.
 • Indien echt nodig kan u ook gebruik maken van een locker. Hiervoor heeft u een muntstuk van 1 euro of 2 euro nodig.

In het ziekenhuis

Inschrijving en opname.

In de inkom van campus Sint-Lucas (straat 60, vlak naast het onthaal) schrijft u zich met uw identiteitskaart in voor een dagopname pijncentrum. Volg de wegwijzers aan het plafond naar straat 79 (Blok W, eerste verdieping). Scan uw QR-code ter hoogte van wachtzaal A en neem plaats in wachtzaal A.

Een verpleegkundige van het dagziekenhuis komt u halen uit de wachtzaal. In een afgescheiden opnamelokaal worden samen met u alle medisch relevante zaken overlopen. Vervolgens krijgt u een bed met koffer toegewezen in de opnamezaal. Omwille van praktische redenen kan hier geen bezoek bij u blijven.

U trekt een operatiehemd aan, dit sluit aan de achterkant. Uw bh en broek mag u aanhouden.

Tijdens uw verblijf

De behandeling.

De verpleegkundige plaatst het infuus in een ader. Er wordt langs dit infuus continue infusievloeistof toegediend. De spuit met het medicijn wordt via een aparte leiding met een beveiligde terugslagklep op het infuus aangesloten. De spuit wordt gecontroleerd leeg geduwd door een medicijnpomp. De dosering van het medicijn wordt op basis van uw gewicht bepaald door de arts en indien nodig aangepast.

Gedurende de volledige behandeling wordt u continue gemonitord. De elektrische activiteit van uw hart, uw polsslag, het zuurstofgehalte in uw bloed en uw bloeddruk worden goed in de gaten gehouden.

Het infuus loopt gedurende 4 uren.

Terug thuis

Na de behandeling.

Na 4 uur wordt de toediening stopgezet. U dient nog een tweetal uur in het ziekenhuis te blijven. Op de dag van uw behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg op voorhand zelf voor een begeleider of bezoldigd vervoer of neem het openbaar vervoer.

Er wordt voor deze behandeling één dag arbeidsongeschiktheid voorzien, met name de dag van de behandeling zelf.

Toekomst

Wat te verwachten na de behandeling?

Enkele uren tot een paar dagen na het infuus merkt u afname van de pijn. Bij de meeste patiënten werkt dit vier tot zes weken na. Indien u goed geholpen bent met deze infuustherapie, krijgt u meerdere afspraken voor volgende behandelingen vooruit gepland. U wordt ook regelmatig op de consultatie gezien ter controle.

Bij sommige patiënten heeft het medicijn helaas geen of te weinig effect of treden er bijwerkingen op. Verderzetting van de infuustherapie heeft dan geen zin.

Uitzonderlijk

Mogelijke neveneffecten.

De behandeling is over het algemeen veilig. Aan elke toediening van elk medicijn zijn echter mogelijke nevenwerkingen verbonden.

Ketamine kan de volgende bijwerkingen geven: dubbelzien, dronken gevoel, verminderd coördinatievermogen, duizeligheid, slaperigheid, misselijkheid, braken, hallucinaties, nare dromen, levendige herinneringen, psychose, angst, verwardheid, vergeetachtigheid. Ook speekselvloed, versnelde hartslag, verhoogde bloeddruk, kortademigheid en leverfunctiestoornissen zijn beschreven bijwerkingen. Bij hogere doseringen dan gebruikt op het pijncentrum kunnen blaasproblemen optreden.

De meeste bijwerkingen zijn van korte duur en treden voornamelijk op tijdens en kort na de behandeling. Ze verdwijnen binnen de eerste uren tot dagen na de toediening. Tegen misselijkheid en braken kan u extra medicatie toegediend krijgen bij het infuus. Mogelijks dient de dosering aangepast te worden.

Minstens jaarlijks wordt er via een vragenlijst, bloedafname en urinestaal gescreend naar bijwerkingen bij alle patiënten die deze therapie langdurig ondergaan.