Skip to main content
Infiltratie Nervus Occipitalis en PRF
De Nervus Occipitalis is een achterhoofdzenuw en bevindt zich op het achterhoofd, net onder de huid.

Occipitalisneuralgie

Wat is een Nervus Occipitalis behandeling?
De Nervus Occipitalis is een achterhoofdzenuw en bevindt zich op het achterhoofd, net onder de huid. We spreken over de Nervus Occipitalis Major, de grote achterhoofdzenuw en over de Nervus Occipitalis Minor, de kleine achterhoofdzenuw. De Nervus Occipitalis loopt langs beide kanten van het achterhoofd. Deze zenuw kan in sommige gevallen een belangrijke oorzaak van chronische hoofdpijn zijn. Uw arts vermoedt een chronische irritatie van de achterhoofdzenuw (Occipitalisneuralgie). Een beschadiging van de grote of de kleine achterhoofdzenuw, een verhoogde druk op de zenuwwortels in de nek bij artrose of een gewrichtsontsteking van de nekwervels kan deze pijn veroorzaken. Andere mogelijke oorzaken zijn spanningshoofdpijn of spierpijn van de nekspieren. Er is niet altijd een duidelijke oorzaak aanwezig. Wel is zeker dat pijnprikkels via de zenuwbanen naar de hersenen geleid worden.

Eerst te doen

Voorbereiding.
 • De behandeling gebeurt tijdens een korte dagopname.
 • Thuis mag u op de dag van de behandeling eten en drinken zoals gewoonlijk.
 • Thuismedicatie en pijnstillers mogen ingenomen worden zoals gewoonlijk met uitzondering van bloedverdunners.

 • Als u bloedverdunners inneemt, moet u dit op de consultatie en bij het inplannen van de behandeling melden. Aspirine mag doorgenomen worden. Andere bloedverdunners moeten een aantal dagen voor de behandeling gestopt worden. Volg het advies dat u gegeven wordt nauwgezet op.
 • U hoeft geen nachtkledij of toiletgerief mee te brengen.
 • U mag de dag van de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen na de behandeling.
 • In de dagzaal en tijdens de behandeling mag er geen bezoek bij u blijven. Uw begeleider kan intussen in de lounge of de cafetaria verblijven (gelijkvloers).
 • Indien u op de dag van de behandeling koorts heeft of ziek bent, neem dan contact op met het secretariaat van het pijncentrum op het nummer 09 224 50 19.
 • Röntgenstraling is schadelijk voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of een vermoeden daarvan heeft, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • Bent u overgevoelig voor latex, pleisters of verdovingsvloeistof, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • Uw kledij en persoonlijke spullen worden opgeborgen in een koffer aan het voeteneinde van uw bed. De koffer blijft bij u. Breng zo weinig mogelijk spullen mee en vermijd grote handtassen zodat alles in de koffer past.
 • Indien echt nodig kan u ook gebruik maken van een locker. Hiervoor heeft u een muntstuk van 1 euro of 2 euro nodig.

In het ziekenhuis

Inschrijving en opname.

In de inkom van campus Sint-Lucas (straat 60, vlak naast het onthaal) schrijft u zich met uw identiteitskaart in voor een dagopname pijncentrum. Volg de wegwijzers aan het plafond naar straat 79 (Blok W, eerste verdieping). Scan uw QR-code ter hoogte van wachtzaal A en neem plaats in wachtzaal A. Een verpleegkundige van het dagziekenhuis komt u halen uit de wachtzaal. In een afgescheiden opnamelokaal worden samen met u alle medisch relevante zaken overlopen.

Vervolgens krijgt u een bed met koffer toegewezen in de opnamezaal. Omwille van praktische redenen kan hier geen bezoek bij u blijven. Bij een cervicale of thoracale procedure trekt u een operatiehemd aan, dit sluit aan de achterkant. Uw bh en broek mag u dan aanhouden. Bij een lumbale procedure mag u al uw kledij aanhouden. Er wordt aan waakinfuus geprikt waarlangs er medicatie kan toegediend worden tijdens of vlak na de behandeling.

Tijdens uw verblijf

De behandeling.

Bij het binnenkomen in de behandelzaal ontmoet u de behandelende arts en een pijnverpleegkundige. In deze zaal ziet u een beeldscherm en een echotoestel. Deze toestellen zijn soms nodig om de juiste behandelingsplaats te bepalen. De zenuw wordt verdoofd met een infiltratie in het achterhoofd. Hierbij ligt u op de buik of zit u op een stoel met uw hoofd iets voorovergebogen en de kin op de borst. Nadat de pijnspecialist de grote of kleine achterhoofdzenuw heeft opgezocht wordt de punctieplaats ruim ontsmet.

Bij een diagnostische infiltratie van de Nervus Occipitalis zal een naald ingebracht worden op de juiste plaats en zal een lokale verdoving samen met een corticoïdenpreparaat ingespoten worden. Het doel van de infiltratie is de ontsteking van de zenuw te verminderen waardoor de pijn afneemt. Bij een duidelijke pijnvermindering kom je in aanmerking voor de behandeling met gepulseerde radiofrequente stroom. Je zal na de (diagnostische) infiltratie van de Nervus Occipitalis steeds een afspraak meekrijgen voor een PRF van de Nervus Occipitalis. Bij een positief effect kom je op de afgesproken dag voor jouw verdere behandeling. Wanneer je geen pijnvermindering voelt binnen de 10 dagen, dan bel je de afspraak af en worden er telefonisch verdere richtlijnen gegeven.

Bij een gepulseerde radiofrequente behandeling van de Nervus Occipitalis wordt een naald ter hoogte van de te behandelen Nervus Occipitalis ingebracht. Om de afstand tot de zenuw te bepalen wordt gebruik gemaakt van zwakke elektrische stroom. We vragen je dan om aan te geven wanneer je een drukkend, tintelend of warmte gevoel gewaarwordt. Wanneer de naald zich op de juiste plaats bevindt, spuit de arts een hele kleine hoeveelheid lokale verdoving in. Gedurende 4 minuten wordt er een gepulseerde radiofrequente stroom toegediend, welke een warmte opwekt tot 42°C. Radiofrequente stroom werkt in op de zenuw waardoor deze van gedrag gaat veranderen. Dit kan resulteren in een vermindering van de pijn gedurende een langere periode zonder het gebruik van corticoïden.

Terug thuis

Na de behandeling.

U kunt een warmte- en/of een verdoofd gevoel van de behandelde kant ervaren. Dit is volledig normaal en verdwijnt binnen enkele uren. Als u zich goed voelt, kan u na een half uurtje het ziekenhuis verlaten. De rest van de dag doet u het best wat rustig aan. Op de dag van uw behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg op voorhand zelf voor een begeleider of neem het openbaar vervoer

Toekomst

Wat te verwachten na de behandeling?

Als na enkele uren de plaatselijke verdoving is uitgewerkt, zal je waarschijnlijk dezelfde pijn als voor de behandeling voelen. Dit is volkomen normaal. U mag hiervoor een pijnstiller nemen.

Het effect van een gepulseerde radiofrequente infiltratie van de Nervus Occipitalis is niet onmiddellijk voelbaar. Dit betekent dat je na de behandeling, als de plaatselijke verdoving uitgewerkt is, waarschijnlijk dezelfde pijn zal voelen als ervoor. Je kan zelfs meer pijn, zogenaamde napijn, ervaren. Dit komt doordat een al geïrriteerde en pijnlijke zone een behandeling kreeg, wat het extra gevoelig maakt. Deze napijn kan twee weken aanhouden. Het is daarom van belang dat je jouw pijnstillers blijft innemen. Het uiteindelijke effect van de behandeling kan pas beoordeeld worden na 6 tot 8 weken.

Normaal kom je terug op consultatie bij jouw behandelend arts voor een evaluatie van de behandeling. Een gepulseerde radiofrequente behandeling zorgt er immers zelden voor dat je volledig pijnvrij bent. De bedoeling is een belangrijke pijnvermindering te geven, zodat je jouw dagelijkste activiteiten kan hervatten. Een gepulseerde radiofrequente pijnbehandeling richt zich op symptomen en werkt nooit genezend op de oorzakelijke afwijkingen.

De behandelde zenuwen herstellen zich dan ook na verloop van tijd, zodat zich na een bepaalde periode een nieuwe behandeling kan opdringen.

Uitzonderlijk

Mogelijke neveneffecten.

De procedure is over het algemeen veilig. Aan elke interventie zijn echter mogelijke nevenwerkingen en potentiële complicaties verbonden.

 • De meest voorkomende bijwerking is pijn. Dit is slechts tijdelijk en verdwijnt na enkele dagen.
 • Mogelijke bijwerkingen van cortisone zijn: blozen, zweten, hartkloppingen, emotionaliteit, kloppende hoofdpijn, verhoging van de bloeddruk en tijdelijk verhoogde bloedsuikerspiegel.
 • Uitzonderlijk wordt een bloedvat geraakt waardoor een bloeding ontstaat. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook wat napijn. Dit is ongevaarlijk wanneer u geen bloedverdunners inneemt of deze tijdig gestopt heeft.
 • Tijdelijke gevoelsvermindering van de huid in de buurt van de behandelplaats kan optreden. Aanraking bij wassen, douchen of kammen van de haren geeft hierbij soms een vreemde gewaarwording. In de loop van de weken volgend op de behandeling zal het gevoel vanzelf terugkeren.