Skip to main content
ACNES (buikwand pijnsyndroom)

In overleg met uw pijnspecialist werd een afspraak gemaakt voor een behandeling bij ACNES, hieronder leest u wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.


Beknelling

Wat is ACNES?

ACNES staat voor de Engelse afkorting van Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. De pijn ontstaat door een beknelling (entrapment) van de huidtakjes (cutane) van de voorste (anterior) zenuwuiteinden (nerve) van de tussenribben. Dus buikwandpijn door een beknelling van een gevoelszenuw. De pijn kan in een milde vorm aanwezig zijn, maar de meeste mensen ervaren een vervelende onhoudbare pijn.

Plotseling

Wat is de oorzaak van ACNES?
De precieze oorzaak voor het ontstaan van ACNES is nog onduidelijk. In de meeste gevallen ontstaat het plotseling. Een deel van de patiënten geeft aan dat de pijnklachten zijn ontstaan na een operatie of door sportieve activiteiten, zoals buikspieroefeningen. Het kan optreden tijdens of na een zwangerschap. Ook kinderen kunnen ACNES hebben.

Klachten

Wat zijn de symptomen bij ACNES?

De meeste patiënten met ACNES hebben al langere tijd buikklachten, variërend van milde tot ernstige pijn. Mogelijk heeft u last van het buikwandpijnsyndroom als u de volgende symptomen herkent:

 • De pijn neemt toe bij inspanning. Als je de buikspieren aanspant, veroorzaakt dit meestal een toename van de pijn. Liggen op de pijnlijke zijde kan ook voor toename van de pijn zorgen. Er kan een uitstraling naar de zij en de rug bestaan.
 • De patiënt omschrijft de pijn als een doffe, zeurende en soms stekende pijn. Afknelling van de gevoelszenuwtakjes kan leiden tot overgevoeligheid van het stukje buikhuid dat bij deze zenuw hoort.
 • Problemen met de ontlasting en/of (volle) blaas.
 • De houding kan veranderen. Door de pijn nemen sommige patiënten een andere houding aan. Soms vinden patiënten dat de pijn vermindert als ze met de hand tegen de pijnlijke plek drukken.
 • Kleding wordt niet altijd goed verdragen.
 • Het kan ook aspecifieke klachten geven zoals misselijkheid en braken.

ACNES kan van het ene op het andere moment ontstaan en dus lijken op acute buikpijn. Meestal ontstaat ACNES geleidelijk aan en wordt het langzaamaan steeds vervelender. ACNES kan wisselende klachten vertonen. Soms dagen wel en dan weer dagen geen pijn, maar dit komt minder frequent voor.

Buikspier

Hoe stelt men de diagnose?

Het maximale pijnpunt kan met één vinger precies aangeduid worden. Wanneer je de vinger opschuift, wordt de pijn minder heftig. De patiënt wordt tijdens het onderzoek gevraagd om het hoofd op te tillen of de benen te strekken. Hierdoor wordt de buikspier aangespannen. In het geval van ACNES verergert hierdoor de pijn.

Lijst

Voorbereiding
 • De behandeling gebeurt tijdens een korte dagopname.
 • Thuis mag u op de dag van de behandeling eten en drinken zoals gewoonlijk.
 • Thuismedicatie en pijnstillers mogen ingenomen worden zoals gewoonlijk met uitzondering van bloedverdunners.
 • Als u bloedverdunners inneemt, moet u dit op de consultatie en bij het inplannen van de behandeling melden. Aspirine mag doorgenomen worden. Andere bloedverdunners moeten een aantal dagen voor de behandeling gestopt worden. Volg het advies dat u gegeven wordt nauwgezet op.
 • U hoeft geen nachtkledij of toiletgerief mee te brengen.
 • U mag de dag van de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen na de behandeling.
 • In de dagzaal en tijdens de behandeling mag er geen bezoek bij u blijven. Uw begeleider kan intussen in de lounge of de cafetaria verblijven (gelijkvloers).
 • Indien u op de dag van de behandeling koorts heeft of ziek bent, neem dan contact op met het secretariaat van het pijncentrum op het nummer 09 224 50 19.
 • Indien u zwanger bent of een vermoeden daarvan heeft kan de behandeling niet doorgaan.
 • Bent u overgevoelig voor latex, jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts.
 • Uw kledij en persoonlijke spullen worden opgeborgen in een koffer aan het voeteneinde van uw bed. De koffer blijft bij u. Breng zo weinig mogelijk spullen mee en vermijd grote handtassen zodat alles in de koffer past.
 • Indien echt nodig kan u ook gebruik maken van een locker. Hiervoor heeft u een muntstuk van 1 euro of 2 euro nodig.

AZ Sint-Lucas

Inschrijving en opname

In de inkom van campus Sint-Lucas (straat 60, vlak naast het onthaal) schrijft u zich met uw identiteitskaart in voor een dagopname pijncentrum. Volg de wegwijzers aan het plafond naar straat 79 (Blok W, eerste verdieping). Scan uw QR-code ter hoogte van wachtzaal A en neem plaats in wachtzaal A. Een verpleegkundige van het dagziekenhuis komt u halen uit de wachtzaal. In een afgescheiden opnamelokaal worden samen met u alle medisch relevante zaken overlopen.

Vervolgens krijgt u een bed met koffer toegewezen in de opnamezaal. U mag al uw kledij aanhouden. Er wordt aan waakinfuus geprikt waarlangs er medicatie kan toegediend worden tijdens of vlak na de behandeling.

Verschillende methodes

De behandeling

Bij het binnenkomen in de behandelzaal ontmoet u de behandelende arts en een pijnverpleegkundige. Tijdens de behandeling ligt u op de rug. De injectieplaats wordt ruim ontsmet. Met het echoapparaat wordt de juiste positie van de pijnplek bepaald en gemarkeerd. De huid wordt lokaal verdoofd. Hierna zal de naald onder echogeleiding worden ingebracht naar de pijnplek in de buikwand.

Bij een diagnostische infiltratie wordt er een hoeveelheid lokaal verdovend middel in de buikwand achtergelaten. Dit kunt u voelen als een drukverhoging in de buik. Hierna is de behandeling klaar. Uw buikhuid voelt vaak direct verdoofd aan. Het gebied waar de zenuw door het kapsel van de buikspier komt, wordt verdoofd. Het pijnstillende effect kan enkele dagen tot weken aanhouden. Deze behandeling wordt 3 keer herhaald binnen een periode van 6 tot 10 weken. Na deze 3 behandelingen is tot maximaal 60% van de patiënten blijvend pijnvrij. Een deel van de patiënten zal pijnklachten houden en komt in aanmerking voor een PRF-behandeling (radiofrequente behandeling). Als u al eerder injecties heeft gehad kan het zijn dat direct wordt overgaan tot de PRF-behandeling.

Bij een gepulseerde radiofrequente behandeling wordt een speciale naald ter hoogte van het te behandelen zenuwgebied ingebracht. Tijdens de behandeling controleert uw pijnspecialist de positie van de naald door middel van niet pijnlijke elektrische stroom. Er wordt u gevraagd of u tintelingen voelt op de plaats waar normaal de pijn optreedt. Wanneer de naald zich op de juiste plaats bevindt, spuit de arts een hele kleine hoeveelheid lokale verdoving in. Dan wordt gedurende 4 minuten een gepulseerde radiofrequente stroom toegediend, welke een warmte opwekt tot 42°C. Hierna is de behandeling klaar. Tijdens de behandeling kunt u een wat prikkend en brandend gevoel ervaren. Radiofrequente stroom werkt in op de zenuw waardoor deze van gedrag gaat veranderen. Dit kan resulteren in een vermindering van de pijn gedurende een langere periode zonder het gebruik van corticoïden.

Toekomst

Na de behandeling

U kunt een warmte- en/of een verdoofd gevoel ervaren. Dit is volledig normaal en verdwijnt binnen enkele uren. Als u zich goed voelt, kan u na een half uurtje het ziekenhuis verlaten. Op de dag van uw behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg op voorhand zelf voor een begeleider of neem het openbaar vervoer.

Toekomst

Wat te verwachten na de behandeling?

Als na enkele uren de plaatselijke verdoving is uitgewerkt, zal je waarschijnlijk dezelfde pijn als voor de behandeling voelen. Dit is volkomen normaal. U mag hiervoor een pijnstiller nemen. Het effect van een gepulseerde radiofrequente behandeling is niet onmiddellijk voelbaar. Dit betekent dat je na de behandeling, als de plaatselijke verdoving uitgewerkt is, waarschijnlijk dezelfde pijn zal voelen als ervoor. Je kan zelfs meer pijn, zogenaamde napijn, ervaren. Dit komt doordat een al geïrriteerde en pijnlijke zone een behandeling kreeg, wat het extra gevoelig maakt.

Deze napijn kan 1 tot 2 weken aanhouden. Het is daarom van belang dat je jouw pijnstillers blijft innemen. Het uiteindelijke effect van de behandeling kan pas beoordeeld worden na 6 tot 8 weken. Normaal kom je terug op consultatie bij jouw behandelend arts voor een evaluatie van de behandeling. Een gepulseerde radiofrequente behandeling zorgt er immers zelden voor dat je volledig pijnvrij bent. De bedoeling is een belangrijke pijnvermindering te geven, zodat je jouw dagelijkste activiteiten kan hervatten.

Een gepulseerde radiofrequente pijnbehandeling richt zich op symptomen en werkt nooit genezend op de oorzakelijke afwijkingen. De behandelde zenuwen herstellen zich dan ook na verloop van tijd, zodat zich na een bepaalde periode een nieuwe behandeling kan opdringen.

Zeldzaam

Mogelijke neveneffecten

De procedure is over het algemeen veilig. Aan elke interventie zijn echter mogelijke nevenwerkingen en potentiële complicaties verbonden.

 • Een verdoofd gevoel. Dit komt door de verdoving en is tijdelijk.
 • Bloeduitstorting, omdat er een bloedvaatje is geraakt tijdens de behandeling. Het veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.
 • Spierpijn op de plaats waar geprikt is.
 • Irritatie en pijn door de injectie. Dit kan 1 tot 2 weken aanhouden.
 • Bij elke behandeling is er een kleine kans op een infectie. Krijgt u koorts (boven 38,5C), neem dan contact op met het pijncentrum of met uw huisarts.